Thông tin thanh toán


Danh sách tài khoản nhận thanh toán

  • Ngân hàng     : Techcombank- CN Bà Triệu

     Số tài khoản    : 1903 393 645 8013

     Chủ tài khoản : Le Hoai Bac


  • Ngân hàng     : VP Bank- CN Hà Nội

     Số tài khoản    : 128 566 783

     Chủ tài khoản : Le Hoai Bac


  • Nội dung : Họ tên + Số điện thoại chuyển tiền