Thẻ: volume

Volume-Khối lượng giao dịch và những ngộ nhận sai lầm

Xin chào các trader, Trước khi đến với chủ đề hôm nay, tôi muốn hỏi bạn rằng bạn đã từng giao dịch cổ phiếu hay bitcoin chưa? Nếu câu trả lời là đã từng, chắc hẳn bạn biết khối lượng giao dịch quan trọng như thế nào tới cổ phiếu chứ. Khối lượng giao dịch…