Thẻ: Vantagefx

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản VantageFx

Vào những năm 2009, sàn dao dịch VantageFx được biết đến đời đầu tiên bằng cái tên MXT Global, và sau 6 năm hoạt động thì 2015 Best Forex Brokers hay MXT Global đã đổi tên và giữ tên đó đến hiện tại là VantageFx. Sàn giao dịch uy tín này có giấy phép Dịch…