Thẻ: short selling

lợi ích Bán khống

Bán khống là gì? Hướng dẫn bán khống chứng khoán chi tiết

Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục kiến thức tài chính ngày hôm nay của HoaiBacFx. Và trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khái niệm rất quen thuộc trên thị trường tài chính đó chính là bán khống và chúng ta thấy từ ngữ này xuất…