Thẻ: mô hình thòng lọng

Mô hình thòng lọng( mô hình điều chỉnh)

Mô hình Thòng lọng có nhiều điểm tương tự như mô hình Cái nêm. Nhưng trái với mô hình Cái nêm, mô hình này  là một diễn biến giá cùng chiều với xu hướng trước đó chứ không phải là sự đảo chiều. Đặc trưng của mô hình thòng lọng: Là mô hình điều chỉnh,…