Thẻ: mô hình cờ đuôi nheo

Cờ đuôi nheo – Pennants

Cờ đuôi nheo giảm – Bearish Pennants Cũng giống như mô hình chữ nhật, cờ đuôi nheo – pennant – là mô hình tiếp diễn, hình thành sau một giai đoạn giá đi theo xu hướng mạnh. Sau một đợt tăng điểm hoặc giảm điểm manh, phe mua hoặc phe bán thường dừng lại để…