Thẻ: GBPAUD

gbpaud

GBPAUD- 19/04/2021 Xu hướng tăng giá tiếp tục

TÍN HIỆU HỖ TRỢ BUY Khung ngày: Giá nằm trong vùng Demand đảo chiều D1 Xuất hiện mô hình nến đảo chiều bao trùm tăng Sóng Elliott thứ 5 Kịch bản vào lệnh xem thêm tại Clip sau: