Thẻ: fed

FOMC là gì? Tác động như thế nào đến thị trường Forex

FOMC là gì? Cuộc họp FOMC khiến thị trường forex biến động như thế nào?

Đối với đầu tư Forex, việc theo dõi động thái và sự biến động của tiền tệ buộc các nhà đầu tư phải quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng. Và biên bản cuộc họp FOMC là một trong những tin tức có tầm ảnh hưởng khá quan trọng đến thị trường. Hãy theo…