Thẻ: đường xu hướng giá

3 lưu ý QUAN TRỌNG khi vẽ Trendline- Đường xu hướng giá

Xác định xu hướng chính của thị trường là yếu tố cốt lõi tạo cơ sở cho một trader đưa ra các quyết định mua bán. Một trong phương pháp cơ bản nhất nhưng tối quan trọng giúp bạn làm việc này là sử dụng những đường xu hướng giá- trendline. Đối với người mới…