Thẻ: DeFi

DeFi và sự phát triển của DEFI

DeFi đã phát triển như thế nào?

Trong 8 tháng ngắn ngủi, DeFi đã thu hút hơn 130 tỷ đô la vào các hợp đồng thông minh. Các hợp đồng này thể hiện cả các kế hoạch tài chính truyền thống và các nguyên tắc tài chính hoàn toàn mới. Những đổi mới này mang lại cho các cá nhân cơ hội…