Thẻ: chỉ báo phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì?

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về phân tích cơ bản, vậy còn phân tích kỹ thuật là gì? Trường phái phân tích này có hiệu quả trong đầu tư forex hay không? Và chúng ta nên dùng phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật để phân tích? Bài viết ngày…