Vàng đã xác nhận mô hình nêm tăng H4, đang có chiều hướng đi xuống vùng 1875, chúng ta chưa vội buy mà cần thêm yếu tố xác nhận cho nhịp tăng trưởng trở lại.

Thị trường tiền tệ rất nhiều cặp cho ra những tín hiệu phá vỡ giả
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *