Mọi người theo dõi clip nhé:
Các kiến thức được áp dụng:

  • Kênh giá
  • Price action

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *