Phân tích EUR JPY ngày 14-7-2021 có xu hướng giảm về 128.5

img
14 Tháng Bảy, 2021
img

1. Tổng quan thị trường EUR/JPY

EUR/JPY hiện tại đang nằm tại vùng kháng cự hỗ trợ mạnh 130.5 khung ngày.

Giá đã từng phá vỡ vùng hỗ trợ này tuy nhiên gặp 1 vùng hỗ trợ khác tại 130 vì thế có nhịp tăng điều chình.

Ngày 13-7-2021, EUR JPY xuất hiện mô hình nến nhấn chìm giảm.

xu hướng EURJPY-14-07-2021

2. Kịch bản vào lệnh

Vào lệnh thị trường Sell 130.292

Stop Loss: 131.115

Take Profit: 128.6

14 Tháng Bảy, 2021
0