Nhận định thị trường forex hôm nay 19/5/2021: CADCHF-AUDCHF

img
16 Tháng Sáu, 2021
img

1. Nhận định thị trường CADCHF

Yếu tố hỗ trợ Sell:

 • Nến tuần xuất hiện 2 cây pinbar giảm giá tại vùng đỉnh cũ
 • Khung D1: Tại đỉnh cũ xuất hiện 2 tín hiệu nến đảo chiều mạnh: Shooting Star+ Nến giảm mạnh xác nhận, bộ đôi thứ 2 là cặp nến bao trùm giảm
Nhận định thị trường forex hôm nay cặp CADCHF ngày 19/5/2021

Nhận định thị trường forex hôm nay cặp CADCHF ngày 19/5/2021

Kịch bản:

 • Sell trực tiếp 0.74514
 • Stoploss: 0.75306
 • Take Profit: 0.7257.
 • Tỷ lệ RR: 1:2

2. Nhận định thị trường AUDCHF

Yếu tố hỗ trợ SELL

 • Giá phá qua vùng hỗ trợ 0.7028 và kiểm tra lại vùng này bằng 1 cây nến pinbar giảm giá. Giá có xu hướng giảm về vùng hỗ trợ xa hơn 0.6912
Nhận định thị trường forex hôm nay cặp AUDCHF ngày 19/5/2021

Nhận định thị trường forex hôm nay cặp AUDCHF ngày 19/5/2021

Kịch bản:

 • Sell trực tiếp : 0.69839
 • Stoploss: 0.7040
 • Take Profit: 0.69186
 • RR: 1:1

3. Clip phân tích chi tiết16 Tháng Sáu, 2021
0