Mô hình thòng lọng( mô hình điều chỉnh)

Mô hình Thòng lọng có nhiều điểm tương tự như mô hình Cái nêm. Nhưng trái với mô hình Cái nêm, mô hình này  là một diễn biến giá cùng chiều với xu hướng trước đó chứ không phải là sự đảo chiều.

Đặc trưng của mô hình thòng lọng:

  1. Là mô hình điều chỉnh, đó là lí do nó có xu hướng ngược xu hướng trước đó
  2. Các cạnh của mô hình  đồng quy với các đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
  3. Đây là một mô hình ngắn hạn, thường ngắn hơn nhiều xu hướng trước đó
  4. Bạn cần có hai điểm dao động thấp nhất và hai điểm dao động cao nhất để tạo thành một thòng lọng.
  5. Cách giao dịch: đợi giá phá khỏi cạnh mô hình, test lại canh mô hình và vào lệnh( xem ví dụ hình vẽ)
  6. Mục tiệu: Chiều rộng của thòng lọng tính từ điểm phá vỡ. 
  7. Tại điểm phá vỡ, khối lượng giao dịch thì tăng cao đột biến

Ví dụ mô hình thòng lọng:

mô hình thòng lọng

Mô hình này đôi khi chúng ta hay gọi nó là lá cờ tam giác, cũng có cán cờ và phần lá cờ. 

 

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter