Oops, looks like the page is lost.

This is not a fault, just an accident that was not intentional.

.st0{fill:#FFFFFF;}

Dự báo giá bạc-XAGUSD: Tiếp tục tăng giá 

 Tháng Tư 8, 2021

By  HoaiBacFX

Tổng quan xu hướng:

Xu hướng ngày: Giảm, liên tục tạo ra các vùng đáy và đỉnh thấp hơn:

Xu hướng tuần: Áp lực mua mạnh, xác nhận bởi Doji tăng giá tuần trước

Xu hướng tháng: Áp lực bán mạnh, tín hiệu xác nhận bởi mô hình nến Pinbar giảm giá tháng 2+ Marubozu tháng 3

 

Cơ hội giao dịch:

  1. Kịch bản D1 hôm nay: Canh mua theo tín hiệu nến Insidebar D1: Lệnh ưu tiên Buy stop. Min RR:11
  2. Kịch bản D1 chính: Canh bán tại vùng Supply zone D1: 25.8 SL tối đa 26.8, kì vọng chốt lời 23$. Tỷ lệ RR tối đa: 1:3.5
  3. Kịch bản tốt nhất: Giá giảm kiểm tra lại vùng hỗ trợ 20$ của khung tháng, canh mua lại vùng này nếu kịch bản 2 bị SL

HoaiBacFX


Quiet people change the world because they hear things others dont’.......

Hoài Bắc Lê

related posts:


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gửi tin nhắn cho Bắc

>