Oops, looks like the page is lost.

This is not a fault, just an accident that was not intentional.

.st0{fill:#FFFFFF;}

AUDUSD- 08/04/2021 Mô hình Vai đầu vai giảm giá 

 Tháng Tư 8, 2021

By  HoaiBacFX

Tổng quan xu hướng:

  • Xu hướng ngày: Hình thành mô hình Vai đầu vai đã phá viền cổ hỗ trợ cho phe SELL
  • Xu hướng tuần: Xu hướng tuần trung hạn vẫn sóng tăng( đang sóng 4), ngắn hạn thì cho thấy sự yếu thế của phe bán, tín hiệu lưu ý cây Pinbar=> Không hỗ trợ cho Bán. Vùng giá cần chú ý và dễ đảo chiều: Vùng hỗ trợ 0.73971( tôi sẽ bỏ qua vùng hỗ trợ-kháng cự 0.75022 vì vùng giá này tại thời điểm hiện tại không mang ý nghĩa cản giá, cụ thể tuần 7/12 giá trực tiếp xuyên thủng qua và không có phản ứng giằng co tại đây).
  • Xu hướng tháng: Pinbar giảm giá tại Supply quan trọng kết hợp Sóng giảm lớn của tháng==> Hỗ trợ cho SELL.

Giá AUDUSD chưa vượt 0.8154 : Kịch bản SELL là chủ đạo 

Lưu ý: Bài đăng của HoaiBacFx chỉ mang tính chất thông báo và cung cấp thêm thông tin tham khảo đến các bạn, không phải lời khuyên đầu tư.

Cập nhật đầy đủ các thị trường khác:

  1. Thị trường Forex
  2. Thị trường Bitcoin
  3. Thị trường vàng
  4. Thị trường chứng khoán

Cơ hội giao dịch:

  • Kịch bản hôm nay: Sell trực tiếp 0.76452 SL 0.78587 TP 0.74 ( RR 11).
  • Kịch bản xa hơn Lệnh 2: Sell limit vùng 0.772, SL 0.78587 TP 0.74 ( RR 1: 2.5)

HoaiBacFX


Quiet people change the world because they hear things others dont’.......

Hoài Bắc Lê

related posts:


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gửi tin nhắn cho Bắc

>